Dating tawag sa

Q: Ano ang pinakamataas na building sa buong mundo?

Q; Ano ang paboritong palaman sa tinapay ng astronaut?

A: KAPREyanggot ~~~~~ Q: Ano sa English ang maliit na nunal? A: eh di PANDAk ~~~~~ Q: Ano ang tawag sa maliit na batang Bull?

A: eh di BULLinggit Q: Bakit maswerte ang kalendaryo?

A: Edi tsu NANO ~~~~~ Q: Ano ang tawag sa maliit na aso? Q: Ano ang pwede mong gawin sa GABI na hindi mo pwedeng gawin sa UMAGA? Q: May tatlong lalake ang tumalon sa tubig, ilan ang nabasa ang buhok? Kasi, ang jeepney ay 10-10 lang ang bawat side; samantalang sa ambulansya, madalas na 50-50 ang sakay. A: Kasi nag-aaral sila para sa kanilang blood test!

Pinag-isa ni Haring Sargon ang mga dating naglalabanang lungsod-estado at pinamahalaan niya nang buong husay ang mga mamamayan nito bilang isang imperyo.

BINABASA MO ANG Random Mahilig ba kayo sa mga kalokohan at quotes na may #Who Goat? A: Edi kala BOW ~~~~~ Q: Ano ang tawag sa cellphone ng mga lola? A: Edi CATiting ~~~~~ Q: Ano ang tawag sa maliit na kambing?

Mga pamana at imbensyon: Ang imperyo dating tawag sa mesopotamia isang malaking estado na binubuo ng mga kaharian at pinamumunuan ng isang tao na karaniwang tinatawag na emperador.

Nakihalubilo sila sa mga orihinal na dating tawag sa mesopotamia ng unang taong nakatira roon hanggang sa nakilinang ng kultura na tinatawag na Sumerian.

Search for dating tawag sa:

dating tawag sa-18dating tawag sa-24dating tawag sa-24dating tawag sa-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating tawag sa”